Bentonit Genel Bentonit’in Tarihçesi

Bentonit’in Tarihçesi

Bentonit’in Tarihçesi

Bentonit, ilk kez, MÖ 5.000 yıllarında Kıbrıs’ta yünlerin yağını almak için kullanıldı. Nemlendirilmiş bentonit gıcırtı çıkarsın diye kağnı tekerleğine sürüldü. İzolasyon malzemesi olarak kullanıldı. Kızılderililer bentoniti sabun olarak kullandılar.

1868 yılında, Fullers Earth (İngiltere’de bentonite verilen ad) ile parafinin arıtılması konusunda patent alınmıştır. Aynı mucit sonradan hidrokarbonların, bitkisel ve hayvansal yağların arıtılması konusunda patent almıştır.

1880 yılında, bentonit ABD’de yemeklik yağların kısmen arıtılmasında ve bazen ağartılmasında kullanıldı.

1901 yılından beri bentonit delme çamuru olarak kullanıldı, hala delme ve tünel işinde kullanılmaktadır.

1906 yılında, Almanya’da, ağartma toprakları asitlerle aktive edildi.

Bentonit hidroklorik asitle aktive edilerek, yağların arıtılmasında veya renklerinin ağartılmasında kullanıldı. Bu ürün bugün de asitle aktive edilmiş kil olarak satılmakta olup son yıllarda daha nitelikli katalizörler keşfedilene kadar petrolün parçalanmasında kullanılmaktaydı.

1920 yılından beri bentonit döküm sanayinde kalıp kumlarını yapıştırmak için kullanılmaktadır. Döküm sektörü bentonitin en çok kullanıldığı alan olup yıllık tüketimi 3.5 milyon tona ulaşmaktadır.

1949 yılında bentoniti, su olmayan ortamlarda kullanabilmek için bentonitin özellikleri değiştirildi, elde edilen organokiller delme sıvısı ve kaplamaların kalınlaştırıcısı olarak kullanıldı.

1959 yılından beri bentonit kedi kumu olarak kullanılmaktadır.

Tutkal, hayvan yemi, demir cevherinin peletlenmesi, kağıt üretimi, kısmen su arıtma işlemi, kağıtta hamuru koruma ve homojenliği sağlama, karbonsuz kopye kağıdı üretiminde, atık su arıtmada katkı olarak, nükleer atıkları çevrelemekte, çamaşırın yıkanmasında, kumaş yumuşatıcı, nem alıcı ve yağ emici, su bazlı ürünlerde kalınlaştırıcı olarak ve çok sayıda başka uygulamada bentonit kullanılmaktadır.

Bentonitin en yeni gelişen kullanım alanı ise polimer katkısı olarak kullanılmasıdır. Bentonit katkısıyla polimerin gaz engelleme ve sıcaklık savuşturma özelliği artırılarak polimerin alev alması ve tutuşması geciktirilmektedir.

Bentonitten üretilen alev geciktiriciler örneğin plastikten elektrik prizi gibi sıcağa ve aleve
dayanıklılık isteyen ürünlerde kullanılmaktadır.

12 Eylül 2005 tarihinde; bentonitlerle, HIV (Aids) ve grip virüslerinin önlendiğini gösteren deney sonuçları tüm dünyaya duyurulmuştur.

Leave a Reply