Bentonit Kullanım Alanları

Bentonit Kullanım Alanları

Margarin Ve Sıvı Yağ Sanayii

29 Ağustos, 20140 Comments
Son yıllarda yenilebilir yağların ağartılmasında doğal killerin yerine asit aktivasyonlu killer kullanılmaktadır. Bunun nedeni, asit aktivasyonlu killerin daha kuvvetli performans göstermesi, koyu renkli yağlarda kullanılabilmesi ve yüksek oranda klorofilleri tutabilmesidir. Birçok bitkisel ve hayvansal yağlar
Read more

Kedi Kumu

29 Ağustos, 20140 Comments
Sepiyolit, bentonit, attapulgit gibi absorban özelliğe sahip killer için en önemli pazarı, kedi kumu oluşturmaktadır. Katkısız Bentonitten üretilen kedi kumu hiçbir kimyasal katkı ya da zararlı madde içermediği için insan ve hayvan sağlığı yönünden bir tehlike yaratmaz. Bu sektörde kullanılacak kilin en önemli
Read more

Çimento ve İnşaat Sanayii

29 Ağustos, 20140 Comments
Enjeksiyon şerbetlerinde çökelmeyi önlemek, akışkanlığı sağlamak kadar önemlidir. Bu amaçla karışıma yüksek oranda (çimentonun % 5’i) bentonit katılmaktadır. Bentonit kili kayma eşiğini önemli oranda, plastik viskoziteyi ise nispeten düşük oranda artırmaktadır. Bu durumun bentonitin kaydırıcı özelliğinden
Read more

Kağıt Sanayii

29 Ağustos, 20140 Comments
Senelerdir dolgu malzemesi olarak geleneksel bir hammadde olan kalsitin yerine, gelişmiş ülkelerde bentonit de kullanılmaktadır. Bentonit yüksek molekül ağırlıklı flokkülantlar ile birlikte kullanıldığında çok iyi tutunma performansı vermektedir. Bentonitin yüzeyi anyonik, kenarları katyonik yük yoğunluğuna
Read more

Gübrecilik ve Hayvancılık

29 Ağustos, 20140 Comments
Gübrecilik Granül gübre üretiminde taşıyıcı malzeme olarak yüksek şişme özelliğine sahip bentonitler kullanılmaktadır. Burada bentonit, bitkiye suyun dengeli verilmesini, toprağın havalanmasını ve gübrenin her sulama periyodunda homojen olarak bitkiye verilmesini sağlamaktadır. Hayvan yeminde ekonomiklik sağlayan
Read more

Demir Döküm Sanayii

29 Ağustos, 20140 Comments
Bentonitler döküm sanayinde, silis kumuna % 4 – 6 oranında ilave edilerek kullanılmakta, kalıpta genişleme ve deformasyonu önlemektedirler. Yine döküm sanayindeki kabuklanma probleminin kaliteli bentonit kullanılarak minimuma indirilmesi mümkündür. Bu sektörde kullanılacak bentonitlerin, likid limit değeri  
Read more

Gıda Sanayii

29 Ağustos, 20140 Comments
Gıda sanayinde şarap, bira ve meyve suyu durultma işlemlerinde kullanılır. Yağ sektöründe ise ağartıcı olarak kullanılır. Özellikle şarap üretiminde sıklıkla kullanılan bentonit, şarabın kolaylıkla durultulmasını ve protein stabilizasyonunu sağlar. Şarapların bulanıklığına neden olan tanenler, proteinler, metal
Read more

Demir Cevheri Peletlemesi

29 Ağustos, 20140 Comments
Bentonit, demir cevherlerinin peletlenmesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Dünyada gerek bulunabilirliği, gerekse ucuz olması nedeni ile bağlayıcı olarak bentonit kullanımı çok yaygındır. Bentonitin ana minerali olan montmorillonit (Al, Mg)2 (OH)2 (Si, Al)4 O10 n. H2O ince tanelidir. Özgül yüzey alanı
Read more

Boya Sanayii

29 Ağustos, 20140 Comments
Su bazlı boyalar ve kaplamalarda bentonit askıda tutma ve pigmentlerdeki ve dolgu maddelerindeki kıvamlaştırma özelliklerinden dolayı çok iyi bir kıvamlaştırıcıdır. Çökmeleri ve damlamaları azaltmada mükemmel bir tiksotropiye sahiptir. Bentonitler düşük kesme viskositesi sağlarlar ve çökmeyi önlerler. Baskı
Read more
  • 1
  • 2