Bentonit Kullanım Alanları Atık Su Yönetimi

Atık Su Yönetimi

Atık Su Yönetimi

Günümüzde atık su arıtımında fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Zararlı maddeleri uzaklaştırma yöntemlerinden en yaygın olanı, katı adsorplayıcılar üzerine organik bileşiklerin tutunmasıdır.

Adsorpsiyon prosesinin ekonomik olması kullanılan katının kolay bulunabilirliği ve ucuz olması ile ilgilidir. Son yıllara kadar atık su arıtımında aktif karbon önemli bir rol oynamaktaydı. Aktif karbon içerdiği mikro-gözenekler nedeniyle çok geniş yüzey alanına sahiptir; yüzey alanı yaklaşık 200-1200m2/g’dır.

Bu gözenekli yapının açıklıkları değişik boyutlarda olduğundan her türlü molekül rahatlıkla buralarda tutunabilmektedir. Aktif karbonun yüzey alanının yüksek olmasına karşın maliyetinin yüksek ve rejenerasyonunun güç olması nedeniyle araştırmacılar farklı adsorbentlere (silikajel, uçucu kül, bentonit, vb) yönelmişlerdir.

Bentonitlerle yapılan araştırmalarda, doğal bentonitin geniş yüzey alanına sahip olmasından dolayı atık sulardaki organik kirleticilerin adsorpsiyonunda etkili olduğu bulunmuştur. Bentonitlerden daha fazla verim alabilmek amacıyla, bentonitlerin organik katyonlarla yüzey özeliklerinin değiştirilmesi gibi etkinleştirme çalışmaları yapılmakta ve organobentonitler sentezlenmektedir.

Böylece, doğal bentonitin hidrofilik olan yüzey özeliği organofilik (≈hidrofobik) özelik kazanmaktadır.

Leave a Reply