Bentonit Kullanım Alanları Çimento ve İnşaat Sanayii

Çimento ve İnşaat Sanayii

Çimento ve İnşaat Sanayii

Enjeksiyon şerbetlerinde çökelmeyi önlemek, akışkanlığı sağlamak kadar önemlidir.
Bu amaçla karışıma yüksek oranda (çimentonun % 5’i) bentonit katılmaktadır.
Bentonit kili kayma eşiğini önemli oranda, plastik viskoziteyi ise nispeten düşük oranda artırmaktadır.
Bu durumun bentonitin kaydırıcı özelliğinden (yağlayıcı etki de denilmektedir) kaynaklandığı varsayılır.
Plastik viskozite bulamacın akış hızını, kayma eşiği ise maksimum iletim boyunu belirler.
Böylece bentonit akış sırasında şerbet hacmini sınırlar.
Halbuki akışkanlaştırıcılar kayma eşiğini büyük ölçüde, viskoziteyi ise nispeten düşük düzeyde azaltırlar, sonuçta akış hızı artar ve enjeksiyon işlemi kısa sürede tamamlanır.
Bu durum bentonitin yağlayıcı etkisinin akışkanlaştırıcı katılması kadar önemli olmadığını anlamına gelmemelidir.
Çünkü bentonitin bulamaç stabilitesini sağlama işlevinin hala geçerli olduğu kabul edilmelidir.
Özellikle kaya çatlaklarının geniş olması durumunda bulamaca ince kum katılması yoluna gidilir.
Bu tür kumlu enjeksiyon harçlarına yaklaşık %0.5 oranında bentonit katılması çökelmeyi önler.

*   Çimento şerbeti veya harcına katıldığında ; karıştırma ve enjeksiyon süresince çimento tanecikleri ve kumu askıda tutarak harcın stabil olmasını sağlar.
*   Çimento su karışımında suyun ayrışmasını minimuma indirir.
*   Çimento şerbetlerine karıştırıldığında ince taneli alüvyona nüfus etme derecesini yükseltir. Böylece çimento zayiatı önlenir. Karışımlar bir akışkan gibi hareket eder, karıştırma durdurulduğunda homojen bir sertleşme olur ve yüksek mukavemetler kazanır.
*   Su sızmasını önlemek için yapılan duvarlarda oluşan çatlakları onarır. Çimento şerbetine kayıcılık sağlar ve ince çatlaklara şerbetin nüfuzunu artırır. Çatlağı tıkamak için 1/1 oranında su ile karıştırılarak mala ile sıvanır ve üzeri katranlanır.

Leave a Reply