Bentonit Kullanım Alanları Demir Cevheri Peletlemesi

Demir Cevheri Peletlemesi

Demir Cevheri Peletlemesi

Bentonit, demir cevherlerinin peletlenmesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Dünyada gerek bulunabilirliği, gerekse ucuz olması nedeni ile bağlayıcı olarak bentonit kullanımı çok yaygındır. Bentonitin ana minerali olan montmorillonit (Al, Mg)2 (OH)2 (Si, Al)4 O10 n. H2O ince tanelidir. Özgül yüzey alanı 10.000 cm2/gr’a kadar çıkar.

Doğal bentonit, her biri 20* A kalınlığında olan 15 – 20 tabakadan oluşmuştur. Bu ince tabakalar birbirleri üzerinde kayabilirler ve aralarına su alabilirler. Tabakalar arasına alınan su bentonitin şişmesine neden olur. Su alan tabakalar arasındaki uzaklık 9,6′ kadar ulaşır ki bu da bentonitin şişme yeteneğini gösterir.

Su ile şişme oranının yüksekliği ve daha akışkan olması nedeni ile, doğal sodyum bentonitleri kalsiyum bentonitlerine göre peletlemede kullanılmaya daha uygundur.

Peletlemede kullanılacak kalsiyum bentonitleri genellikle soda ile aktif hale getirilir. Bu arada asıl bentonit tabakalarında bulunan Ca++ ya da Mg++ iyonları birbirleri ile yer değiştirebilirler.

Bu tür bir aktifleştirme sonunda bentonitin şişme yeteneği oldukça iyileştirilebilir. Doğal kalsiyum bentonitleri kendi hacimlerinin yaklaşık % 200’ü dolayında şişerken, aktifleştirilen bentonitler de bu şişme aktifleştirme oranına göre %600’e kadar çıkabilmektedir.

Bentonitin kullanılabilirliği, genelde su emme yeteneğinden ileri gelmektedir. Montmorillonitin her bir tabakası arasına alınabilen ve Van der Walls kuvvetleri ile bağlanabilen su, cevher taneciklerini birbirleri üzerinde daha iyi kaydırır ve böylece ham pelet düşme sayısını artırırır.

Kurutma sırasında yüzey gerilim kuvvetleri azalır ve pelet dayanımında, artık yalnızca adhezyon kuvvetleri söz sahibidir. Bentonitin katılması ile bir taraftan suyun kalış süresi uzatılır, diğer taraftan da ek bağlayıcı kuvvetler elde edilir.

Bentonitin peletlemede başarılı bir şekilde kullanılmasında etkili olan faktörlerin başında filitre kekinin nemi, cevher cinsine göre belirle­ nen cevherin özgül yüzey alanı, filitre keki içerisindeki bentonit taneciklerinin dağılımı ve bentonitin kalitesi gelmektedir.

Düşük tenörlü ve parçalanabilen demir cevherlerinin peletlenerek kullanılmasında bentonit önemli bir rol oynamaktadır. % 0.8 bentonit kullanımı ile elde edilen demir cevheri peletlerinde aranılan özellikler aşağıda verilmektedir:

– 100 ”C’de kuru basma dayanımı min. 5.5 kg /cm2
– 400 ”C’de kuru basma dayanımı min. 20 kg/cm2
– 1000 ”C’de pişme basma dayanımı : mın. 75 kg/cm2
– 1200 ”C’de pişme basma dayanımı mın 200 kg/cm2
– Yaş basma dayanımı 1 -1 5 kg /cm2

Leave a Reply