Kağıt Sanayii

Kağıt Sanayii

Senelerdir dolgu malzemesi olarak geleneksel bir hammadde olan kalsitin yerine, gelişmiş ülkelerde bentonit de kullanılmaktadır. Bentonit yüksek molekül ağırlıklı flokkülantlar ile birlikte kullanıldığında çok iyi tutunma performansı vermektedir.

Bentonitin yüzeyi anyonik, kenarları katyonik yük yoğunluğuna sahiptir. Kırıntı veya toz elyafların tutunumunda anyonik kenarlı bentonitler kullanılmaktadır.

Kağıt üretimi endüstrisinde bentonit’ in kullanımı;

– Üretim miktarını artırır.
– Tutunmayı artırır ve süzülmeyi kolaylaştırır.
– Islak sağlamlık stabilitesin artırır.
– Dolgu maddelerinin etkinliğin artırır.
– Kağıt makinesinin temizliğine katkı sağlar.

Kimyasal, mekanik ve atık kağıt hamurlarında hem çözülebilir hem de çözülmeyen anyonik kirleticilerin yüksek miktarı, koagülantlarla kağıt üretim ıslak sonunu nötralize etmede güçlükler meydana getirmektedir.

Bu durumlarda etkili şekilde çalışmak için yük nötralizasyonu gerektirmeyen tutunma sistemleri uygundur. Bu flokülasyon mekanizmaları, ilk bileşenin ikinci bileşen ile direkt reaksiyonunu içermektedir.

İnce kırıntı ve toz elyaf partiküllerinin ve dolgu maddelerinin tutunması moleküler bir ağ içindeki tutma ile meydana gelmektedir. Bu teoriyi kullanan en yaygın sistemlerden biriside bentonit ile birlikte çok az iyonik poliakrilamit (PAM)’ in birlikte kullanımıdır.

Bentonit yüksek molekül ağarlıklı flokkülantlar ile birlikte kullanıldığında çok iyi performans vermektedir. Bentonit ile birlikte kullanılan PAM, genellikle yüksek molekül ağırlığına ve az miktarda anyonik yüke sahiptir.

Bentonit ile PAM arasındaki reaksiyon örgü ağı şeklinde flokülasyon (kırıntı, toz elyaf ve dolgu maddeleri ile makro partikül veya küme oluşturma) partiküllerinin ve dolgu maddelerinin mekanizmasını meydana getirir. Bentonit mikroskobik bir sünger gibi hareket ederek anyonik yüklü maddeleri absorbe eder.

Leave a Reply