Bentonit Kullanım Alanları Margarin Ve Sıvı Yağ Sanayii

Margarin Ve Sıvı Yağ Sanayii

Margarin Ve Sıvı Yağ Sanayii

Son yıllarda yenilebilir yağların ağartılmasında doğal killerin yerine asit aktivasyonlu killer kullanılmaktadır.

Bunun nedeni, asit aktivasyonlu killerin daha kuvvetli performans göstermesi, koyu renkli yağlarda kullanılabilmesi ve yüksek oranda klorofilleri tutabilmesidir.

Birçok bitkisel ve hayvansal yağlar içerisindeki safsızlıklar (fosfatlar, gum]ar,metaller, serbest yağ asitleri v.b.) yağların rafinasyonu ile giderilmektedir. Alkali rafinasyon işleminden gelen yağlar, yağın cinsi ve karakterine bağlı olarak % 0.3- % 1.5 oranında ağartma toprağı ile karıştırılıp 90-95 °C sıcaklıkta 30 dakika vakum altında rafinasyon işlemine tabii tutulur.

Ağartma toprağının, yağ sektöründeki işlevi;

*   Renk pigmentlerinin (klorofiller, korotenoidler, hidrokarbonlarv.s.) yüksek oranda adsorplanması,
*   Bakiye sabunların tutulması,
*   Serbest yağ asitlerinde artışın önlenmesi,
*   Yüksek fıltrasyon hızı,
*   Oksidasyon ürünlerinin önlenmesi,
*   Yağın peroksit değerinin düşürülmesi,
*   Yağ içerisindeki ağır metallerin tutulmasıdır.

Leave a Reply